Mange huseiere opplever problemer med snekkere, rørleggere og murere. Prisen blir ofte høyere enn forventet, mens kvaliteten kanskje blir lavere. Hvilke rettigheter har du, og hvordan bør du selv opptre for å unngå problemer? Rundt om i landet vil en rekke advokater gi deg en innføring i de viktigste bestemmelsene i håndverkerloven og nødvendige forholdsregler som gir deg best mulig beskyttelse. 

Beskytt boligen mot innbrudd, brann og vann 

Innbruddsbølgen i Norge ser dessverre ikke ut til å ta slutt, og mange huseiere opplever marerittet med brann eller vannskader. Hva kan du selv gjøre for å redusere risikoen og beskytte boligen din mot innbrudd, brann og vann? Mange steder vil du også få vite hvordan du best kan beskytte deg, og redusere risikoen for skader.

Alle foredrag er gratis, og mange steder vil du også kunne snakke med en advokat, en takstmann, en forsikringsagent eller en eiendomsmegler om problemer som opptar deg. Det blir også servering av kaffe og kaker, og alle som møter frem mottar det rykende ferske heftet ”Farer og feller på hytta” gratis.

 

Klikk på bilde for å se en grafisk oversikt over Huseierdagen landet rundt.