Mange samboere føler det er vanskelig å snakke om hva som kan skje ved eventuelt brudd og kvier seg derfor for å inngå samboerkontrakt.

- Det burde vært tvert om, sier advokat Karianne Listerud i Huseiernes Landsforbund. Ved en samboerkontrakt viser partene hverandre at de er økonomisk ansvarlige og tenker langsiktig på forholdet.

For å etterkomme et ønske fra mange av våre over 200.000 medlemmer, lanserer Huseiernes Landsforbund nå en egen standard samboerkontrakt.

- Denne er kvalitetssikret av Huseiernes Landsforbunds advokater og inneholder de viktigste punktene i det økonomiske forholdet mellom partene. Disse punktene bør alle samboerpar gå igjennom når de etablerer et samliv, sier advokat Listerud. 

FÅ DET VESENTLIGE PÅ PAPIRET

Kontrakten regulerer eierforholdet til det samboerne har med seg av verdier inn i samboerskapet og verdier som skaffes underveis. Den sier også noe om hvordan utgifter og inntekter skal fordeles under samboerskapet, og hva som skal skje ved et eventuelt brudd.

- Det koster flere tusen kroner å få opprettet en samboerkontrakt hos advokat. Er man medlem i Huseiernes Landsforbund, får man gratis tilgang til vår standard kontrakt. I tillegg sikrer man seg økonomisk ved å bli enige om de økonomiske forpliktelsene samt eierskap til de verdier som anskaffes under samboerskapet, sier advokat Listerud.

Samboerpar har ikke det samme lovverket i ryggen som ektefeller har, når det gjelder fordelingen ved brudd. Noe av det viktigste et samboerpar kan gjøre for å sikre økonomisk trygghet og forutsigbarhet, er derfor å inngå en samboerkontrakt. Kontrakten har også andre fordeler: Den vil skape trygghet og forutsigbarhet under selve samboerskapet. Man slipper for eksempel unødig irritasjon fordi den ene parten sløser bort pengene, mens den andre betaler utgiftene.

- Det er bedre å snakke om disse tingene og bli enige mens man fortsatt er i lykkerus. I motsatt fall kan man risikere å gå nærmest tomhendt ut av et samboerskap, mens den andre tar med seg de varige verdiene. Husk: I dagens boligmarked er eierandel i bolig som oftest mye mer verdt enn et tilgodehavende i form av en obligasjon, avslutter advokat Listerud.