Det ble en god anledning til å presentere HLs arbeidsprogram og til å ta opp flere viktige fanesaker for boligeiere. Flere saker var allerede innfridd av den nye Regjeringen slik som avvikling av arveavgiften, lettelser i formuesskatten og at Regjeringen samler boligpolitikken i et departement. Som forventet var den rød-grønne regjeringens forslag om å innføre en byråkratisk og meningsløs botidsregulering avvist.

HL ba om at minstetiden for utleie av bolig ikke måtte forlenges fra tre til fem år som foreslått og at reglene for krav til utleieboliger i egen bolig måtte lempes. Noen kritiske synspunkter på at kommunene skal kunne bruke ligningsverdier som grunnlag for eiendomsskatt fra 2014 ble også lagt frem.

HL ga klart uttrykk for stor skuffelse over at kravet til egenkapital for boligkjøpere ikke straks hadde blitt redusert fra 15 til 10 prosent. Selv om det er finansdepartementets ansvar, tok HL dette opp fordi det betyr så mye for de yngste som skal kjøpe sin første bolig.

Ellers tok HL opp en del andre saker som forbundet forventer at regjeringen vil behandle i løpet av stortingsperioden, blant annet endringer av de tekniske byggekravene TEK10 og ekspropriasjonserstatningsloven.

Fra HL møtte adm. dir. Peter Batta, utredningssjef Dag Refling, sjef for HLs juridiske avdeling advokat Anders Leisner og advokat Einar Frigland.