Huseiernes Landsforbund mener boplikt er med på å begrense eiendomsretten unødig og at boplikt på boliger ikke ser ut til å virke etter hensikten.

Fremdeles har forslaget ikke vært behandlet i Stortinget. Huseiernes Landsforbund har purret på saken.

Landbruksdepartementet svarer at det på det nåværende tidspunkt ikke kan si noe om når forslaget blir sendt til Stortinget.

Huseiernes Landsforbund
Kristin Gyldenskog
Utredningssjef