Telefon: 02 180

E-post:

SMS: "REN adresse avfallstype" til 2401

Renovasjon er en kommunal tjeneste som finansieres gjennom selvkostprinsippet. Når du ikke har fått den tjenesten du har betalt for, har du krav på prisavslag. Dette bør du kreve av kommunen.

Standard klagebrev:

Til Renovasjonsetaten Oslo kommune

Problemer med søppeltømming i Oslo

Jeg viser til Oslo kommunes manglende henting av søppel. Situasjonen er uholdbar og jeg ber om at Oslo kommune tar nødvendige grep så raskt som mulig for å få orden på byens renovasjon.

Renovasjon er en kommunal tjeneste som finansieres gjennom selvkostprinsippet. Jeg har ikke har fått den tjenesten jeg har betalt for, og krever derfor prisavslag for perioden ...
Skulle Oslo kommune ha problemer med å regne ut hvor stort prisavslag jeg har krav på, foreslår jeg at kommunen tar utgangspunkt i renovasjonsgebyret for en standard bolig på 120 kvadratmeter. Oslo kommune har selv rapportert til Statistisk Sentralbyrå at dette gebyret er på 4.614 kroner for 2016. Dette tilsvarer 89 kroner per uke.

Jeg ber også om svar på følgende:

  1. Når kommer søppelet til å bli hentet?
  2. Hvor lenge kommer søppelproblemet til å vedvare?
  3. Hvilke tiltak setter kommunen i verk for at dette ikke skal gjenta seg for min bolig?

På forhånd takk!

Med vennlig hilsen

 

----------------------

Kopi sendt: Huseiernes Landsforbund,