Innspillene vil bli vurdert i forbindelse med regjeringens stortingsmelding om boligpolitikk. Den legges fram ved årsskiftet.

blogg.regjeringen.no/boliginnspill ber Navarsete om innspill på tre spørsmål:

  • Hva er god bolig for deg?
  • Hvordan kom du deg inn på boligmarkedet?
  • Hva fungerer bra og hva fungerer dårlig med å leie bolig?

Nettsiden er åpen for innspill frem til 1. juli 2012, og departementet  ønsker å innhente flest mulig tilbakemeldinger.

- Vi i Huseiernes Landsforbund oppfordrer alle til å støtte opp om dette initiativet, sier adm. direktør Peter Batta.