GRATULERER MED VALGET TIL HØYRE, VENSTRE, FREMSKRITTSPARTIET OG KRISTELIG FOLKEPARTI.

Allerede i god tid før valget lanserte vi sammen med de fire borgerlige partiene et felles boligpolitisk plattform for de neste fire år. Med en så unison enighet på borgerlig side gleder vi oss til raske endringer.

Reduksjon av bankenes egenkapitalkrav fra 15 til 10 prosent kan vedtas allerede i år. Forbedring av BSU bør gjøres i budsjettet for 2014. I neste års budsjett må det også bevilges penger til bygging av minst 2000 studentboliger i 2014.

Den borgerlige regjeringen bør også nedsette en hurtigarbeidende komité med mandat om å effektivisere byggesaksbehandlingen, redusere antallet offentlige instanser som kan gi innsigelser ved byggesaker og redusere andre byråkratiske begrensninger som sinker boligbyggingen.

Huseiernes Landsforbund ser frem til et konstruktivt samarbeide med den nye regjeringen. I denne omgang vil vi gratulere med valgresultatet.

Med vennlig hilsen

Huseiernes Landsforbund
Peter Batta
adm. dir.