God utendørsbelysning gjør byene og tettstedene våre triveligere, tryggere og mer tilgjengelige. Riktig valg av tekniske løsninger gir dessuten redusert energibruk, penger spart og mindre klimagassutslipp. Den nye veilederen ”Lys på stedet” gir gode råd til kommuner og næringsliv om utendørsbelysning.

Belysning bør være et viktig tema i kommunenes arbeid med energieffektivisering og klima- og energiplaner. Ifølge Enova går mellom 16 og 18 prosent av det totale strømforbruket i Norge med til belysning.

- God utendørsbelysning er bra for mennesker, miljøet vårt og lommeboken. Betydningen av god utendørsbelysning i byer og tettsteder må derfor bli bedre kjent. Regjeringen vil nå stimulere kommuner og næringsliv til å satse sterkere på helhetlig lysplanlegging og god lysbruk, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Sammen med samferdselsministeren og kommunal- og regionalministeren utgir han veilederen ”Lys på stedet”. Veilederen vil følges opp gjennom ulike former for kurs- og veiledningstiltak. Kommuner, byggeiere og borettslag kan søke Enova om tilskudd til å gjennomføre belysningstiltak. Husbanken forvalter en ordning med tilskudd for å vurdere tilstanden og planlegge bolig- og miljøfornyelse av borettslag, sameier og andre boligselskaper.

Last ned veilederen Lys på stedet -Utendørsbelysning i byer og tettsteder.

Christian Mjelde