Kommunevalget 2003

Før kommunevalget 2003 hadde ikke HL plakater i busser, t-bane og trikker i Oslo. Den gang sendte HLOA ut en brosjyre til boligeiere i Oslo med faksimile av hva eiendomsskatten ville bli dersom AP vant valget. Tallene i brosjyren var direkte sitat fra artikkel i Dagsavisen hvor Rune Gerhardsen var intervjuet om dette.

Senere endret Oslo AP tallgrunnlaget for sin eiendomsskatt, slik at skatten ville bli mindre enn først beskrevet. Som følge av dette ville de presse HLOA til å dementere opplysningene i foreningens brosjyre. De engasjerte til og med advokat Sigurd Klomsæt for dette oppdraget. HLOA etterkom ikke kravet fra Oslo AP og Klomsæt. VG oppsummerte denne konfrontasjonen mellom HLOA og Oslo AP med en leder hvor overskriften var: «Oslo AP på ville veier», den 10. oktober 2003. Det er urimelig av pressen i 2015 å kritisere HL ensidig for konfrontasjonen i 2003.

Kommunevalget 2007

Før valget i 2007 sådde Rune Gerhardsen sterk tvil om eiendomsskatten i valgkampen. Dette førte til at HLOA dro i gang en aksjon hvor vi anklaget Oslo AP for å drive med dobbeltkommunikasjon. Vi vet at Aps alliansepartnere, bl.a. Oslo SV, ville kreve at eiendomsskatt måtte bli innført dersom de vant valget sammen. For HLOA som har programfestet å arbeide mot eiendomsskatt på boliger og hytter, må det være lov å påpeke at muligheten for eiendomsskatt var stor med en AP/SV-seier i det valget.

Stortingsvalget 2013

Allerede flere måneder før stortingsvalget 2013 ble det fra finansdepartementet oppfordret til at bankene måtte øke sin sikkerhet, egenkapital og bygge nye buffere. Dette føret til at bankenes rentemargin økte og bankene fikk rekordstore overskudd på bekostning av bankkundene. Dette førte til at HL startet en renteaksjon; «Rettferdig rente 2013».

HL skrev bl.a. et brev til finansminister Sigbjørn Johnsen og ba om svar på noen spørsmål. Slikt svar mottok vi ikke innen fristen som var satt. Derimot hadde vi kontakt med de dominerende bankene som hardnakket påsto at økningen av rentemarginen ble presset frem av finansdepartementet/finansministeren. (Bl.a. ble dette påstått av DNBs sjef Rune Bjerke)

I denne situasjonen fant vi det riktig å presse finansminister Johnsen til å svare på våre spørsmål, og avkrefte bankenes påstander. Vi startet en valgaksjon. Det var åpenbart virkningsfullt.

Den 3. september 2013 kunne vi sende ut nedenstående pressemelding:

HL stopper rente-kampanjen mot finansministeren

Huseiernes Landsforbunds kampanje for en bedre boligpolitikk har også omfattet den økte rente på boliglån, der bankene og finansministeren har hatt ulike oppfatninger av hvem som har ansvaret. Etter at HL har fått tilfredsstillende svar på våre spørsmål til Sigbjørn Johnsen, er det i styret besluttet å avslutte kampanjen på dette området.- Plakatene i offentlige transportmidler, som omhandler dette, blir tatt ned, understreker adm. dir. Peter Batta i Huseiernes Landsforbund (HL).

HL vil fortsatt holde bankene under oppsikt, for å sikre at Stortingets krav om økt egenkapital ikke går ut over boliglånskundene i større grad enn nødvendig. Aksjonen «Rettferdig rente 2013» har sendt brev til Finanstilsynet og avventer svar derfra.

Etter den tilfredsstillende avklaringen fra Sigbjørn Johnsen fortsatte vi vår kampanje om «Rettferdig rente» mot bankene. Til slutt måtte også DNB-sjef Rune Bjerke innrømme at det ikke foregikk noe spleiselag, men at det i all hovedsak var bankenes kunder som i stor skala bygget opp bankenes egenkapital og buffere.

Kommunevalget 2015

To uker før kommunevalget 2015 ble det oppdaget regnefeil på HLs  3 800 plakater på busser, trikker og T-bane i Oslo. (Plakatene var satt opp fire dager tidligere). Tilhengerne av eiendomsskatt var så frekke at de påsto at dette var bevisst handling fra HLOAs side.

Umiddelbart etter at feilen var oppdaget, søndag kveld – 30. august, ble det gitt beskjed til reklamebyrået om å ta ned alle plakatene så raskt som mulig. Stort sett ble dette gjort natt til mandag 31. august. Det ble satt i gang trykking av nye plakater påfølgende mandag/tirsdag. Disse ble satt opp i takbuene på trikker, t-bane og busser fra torsdag 3. september.

Også etter at nye og korrekte plakater var satt opp kom det useriøse og sleive bemerkninger på sosiale medier – til og med fra seriøse AP-folk. Vi sendte våre beregninger, med alle forutsetninger, til en sentral stortingsrepresentant i AP og ba om hennes korreksjoner dersom det var feil i beregningene. Etter dette hørte vi ikke flere useriøse kommentarer fra seriøse aktører i sosiale medier.

Kommunevalget 2011

I debatten på sosiale medier har mange påstått at HL driver med bevisste kampanjer mot AP ved valgene. Som bevis på det motsatte vil vi trekke frem kommunevalget 2011 hvor vi laget en Kontrakt med Oslo AP og Oslo SV ca tre uker før kommunevalget. Denne hadde følgende innhold:

Kontrakt

Ved et byrådskifte i Oslo

Garanterer Oslo Arbeiderparti og

Oslo SV at vi ikke vil foreslå, eller

Innføre, eiendomsskatt i perioden

2011 – 2015.

 Libe Rieber- Mohn - Marianne Borgen - Peter Batta 

Ved kommunevalget i 2011 var det ingen uoverensstemmelser mellom Oslo AP, Oslo SV og Huseiernes Landsforbund. Valgkampen forløp rolig og greit……