Prosjektet er et samarbeid mellom HL, Rusken og Kirkens bymisjon. Målgruppen er rusavhengige, som uavhengig av livsforholdene ellers føler seg i stand til å påta seg arbeid i et time for time/dag for dag perspektiv.

Gruppebilde Gaterusken

Arbeidslaget sponset av Huseiernes Landsforbund er klar til aksjon. I midten ser vi Ruskengeneral Jan Hauger (øverst), prosjektleder i HL Arno Rasmussen, og Line Bakken fra Kirkens bymisjon

Samarbeidet er en vinn-vinn situasjon

Det er Huseiernes Landsforbund i Oslo og Akershus, som samarbeider med Rusken og Bymisjonen. Prosjektet startet 30. mai, i området rundt Majorstua, og blir straks fulgt av en ryddegruppe i området St. Hanshaugen/Bislett. Siste fase i denne omgang er Bygdøy Alle, som får sin ryddegruppe på plass i september. HLs støtte gir tre arbeidslag, med til sammen ni personer,  jobb to ganger i uka.

Prosjektleder hos Huseiernes Landsforbund Arno Rasmussen, synes dette er en vinn-vinn situasjon for forbundet. – Byens boligeiere får det trivelig rundt seg, samtidig hjelper vi noen som trenger det med verdig arbeid, konkluderer han.

Ruskengeneral Jan Hauger forteller at Rusken har knyttet til seg næringslivet for å støtte dette arbeidet siden 2010. Dette fordi de mener at det er et felles ansvar å holde byen ren, samtidig som de ser det som meningsfylt å gi Kirkens bymisjons brukere en verdig hverdag. - Oslo kommune ser på dette som et sosialpolitisk godt prosjekt, avslutter Hauger.

En sammensatt gruppe

Administrasjonssekretær i Kirkens bymisjon, Line Bakken, koordinerer og fordeler arbeidet. Hun forteller at brukerne får 110 kroner timen, og at arbeidslederen får noe mer. 40 – 50 personer får jobb hver dag.  Arbeidslederen er den som leder hvert arbeidslag, vedkommende blir valgt ut blant brukerne, og det er en forutsetning at vedkommende er godt fungerende.

Det er for lite arbeid, og jobbene tildeles ved loddtrekning. Møter man til jobb tre dager på rad, er man uansett sikret jobb den tredje dagen. – Brukerne er en svært sammensatt gruppe, kun med det til felles at noe en gang gikk feil i livet, avsluttet Bakken.

Varierte oppgaver

Stein Lunde hadde fått jobb den første dagen "HLs arbeidslag" var ute på Majorstua. Han kunne fortelle at han har vært tilknyttet Gaterusken og prosjekt Lønn som fortjent i omkring to år, og har hatt en rekke varierte oppgaver. Alt fra å rydde på T-banen til å vaske ned hele kontorbygg.

– Etter at vi vasket ned kontorbygget fikk vi faktisk tilbakemelding om at vi gjorde en mye bedre jobb enn det profesjonelle byrået de hadde brukt gangen før, og det var veldig hyggelig å høre, sa Stein Lunde, før han gikk ut i byen for å holde Oslo ren på vegne av Huseiernes Landsforbund.

 

Tekst og foto: Christian Mjelde