Agenda for generalforsamlingen

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Konstituering
  3. Styrets årsberetning
  4. Årsregnskap ledsaget av revisors beretning
  5. Budsjettforslag
  6. Innkomne forslag
  7. Valg

Sakene ble gjennomgått i henhold til gjeldende prosedyrer, og innstillinger fra administrasjonen ble enstemmig vedtatt.

Styret for HLOA 2012 -2013

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Styret i HLOA har etter generalforsamlingen følgende sammensetning:

Styreleder – for 1 år

Jens Petter Bull (ny)

Styremedlemmer – for 2 år

Kathinka Lien (gjenvalg)

C. Benedicte T. Wien (gjenvalg)

Bente Furulund (gjenvalg)

Liv Hansteen (ny)

Birger Olsen (ny)

Styremedlem - for 1 år

Arne Lambech (ny)

Styremedlemmer gjenværende 1 år

Jørn Narud (ikke på valg)

Tone Krange (ikke på valg)

Stian Wessel (ikke på valg)

Takket avtroppende styremedlemmer for innsatsen

Ut av styret gikk Andreas S. Christensen, Geir Engebraaten og Jan Sibbern. Alle ble takket for innsatsen av administrerende direktør Peter Batta.

Andreas S. Christensen gikk ut av styret etter å ha vært medlem siden 2001, flere av disse årene som leder.

Christiansen takket for begivenhetsrike år, og trakk spesielt frem avvikling av husleiereguleringen og alle valgkampene som HLOA hadde vært aktive i.

 

Adm. direktør Peter Batta takker avtroppende styreleder Andreas S. Christensen for innsatsen

Adm. direktør Peter Batta takker avtroppende styreleder Andreas S. Christensen for innsatsen

 

Geir Engebraaten er en virkelig veteran i HLOA, og gikk ut av styret etter 19 år. Han takket for fine og innholdsrike år. Engebraaten går nå over i ny stilling som ansatt i Huseiernes Landsforbund.

 

Peter Batta takket Geir Engebraaten for lang og tro innsats i HLOA

Peter Batta takket Geir Engebraaten for lang og tro innsats i HLOA