Særlig spennende er januar, fordi det er den enkeltmåneden da prisene vanligvis øker mest.

Også i år startet det med et skikkelig fyrverkeri. Garanti Eiendomsmegling var først ute, allerede 30. januar. De kunne slå fast at prisene på omsatte borettslagsleiligheter gikk opp med 5,1 prosent i januar. Så kom statistikken fra OBOS den 2. februar. Men der var fasiten at prisene på OBOS-boliger steg med «kun» 1,6 prosent. Da begynte forvirringen å melde seg hos meg. En differanse på 3,5 prosentpoeng på sammenlignbare boliger? To dager senere kom tallene fra Eiendom Norge. Budskapet derfra var at boligprisene steg med 2,9 prosent i januar 2015, godt i mellom de to forutgående statistikker.

Ikke nok med det. Ved hvert kvartalsskifte kommer det også tall fra både Norges Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) og fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Disse pleier også å variere relativt mye.

Boligen er vårt hjem, men samtidig vår sparebøsse. Derfor er det stor interesse for hvordan boligprisene utvikler seg, men når tallene spriker til de grader som vi opplevde i månedsskiftet januar-februar blir det mer forvirring enn informasjon.

-       Det er stor PR-verdi i prisstatistikk for boliger, og selvsagt er det en fristende måte å skaffe seg gratis-reklame på. Men jo flere som hiver seg på bølgen, desto mindre verdt blir hver statistikk. I alle fall bør ikke de meglerkjeder og –foretak som avgir sine omsetningstall til hovedstatistikken til Eiendom Norge, presentere egne statistikker på forhånd. Også pressen bør være litt mer kresen på hva som tilbys, og ikke å slå opp alle boligpristall bare fordi de vet at det er godt lesestoff. Når så sprikende tall blir presentert forvirrer det mer enn det informerer. Dette bør media ta i betraktning, påpeker generalsekretær Peter Batta i Huseiernes Landsforbund.