Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 0,1 % høyere enn i forrige måned.

- Boligmarkedet i mai-måned var som vanlig preget at stort volum og ikke så stor prisstigning. Vi tror at det er riktig å avvente tallene for juni før vi trekker de store konklusjonene, men det er en tendens at 12-månedersveksten er lavere enn den har vært tidligere, sier styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund Tormod Boldvik. 

– Maitallene er som forventet. Normalt flater boligprisene ut i mai og juni fordi flere bruktboliger legges ut for salg i vårmånedene. Denne trenden gjør seg også gjeldende i år. Antall bruktboliger som er lagt ut for salg nå i mai, har vært høyere enn tilsvarende måned i fjor og vesentlig høyere enn i april. En unormal kald april måned kan tyde på at flere har valgt å vente med boligsalget til våren er i emning, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) i en pressemelding.  

Se boligprisstatistikken her.

Samtidig viser prisstatistikken at antall solgte boliger har gått betydelig ned i mai sammenliknet med tilsvarende måned i fjor, og salgstallene er kun marginalt høyere enn forrige måned, til tross for et relativt høyt utbud av bruktboliger i mai måned. Antall solgte boliger i mai er ca. 14 prosent lavere enn tilsvarende måned i fjor, noe som delvis kan forklares med mange helligdager.  

– Omsetningstallene viser også at boligmarkedet nå er preget av en sterkere tilbudsside enn tidligere i år. Det er flere objekter å velge mellom og mindre konkurranse mellom potensielle kjøpere. Budrundene går litt tregere og flere visninger må kanskje påregnes før boligen selges. Dette bidrar til å dempe prisutviklingen, sier Dreyer.   

Forskjellig prisutvikling for de ulike boligtypene

Boligprisstatistikken viser følgende prisutvikling for de ulike boligtypene.

- Prisene på eneboliger steg 0,9 prosent fra april, og var 6,4 prosent høyere enn i mai 2012.

- Prisene på delte boliger falt med 0,7 prosent fra april, og var 4,7 prosent høyere enn i mai 2012.

- Prisene på leiligheter steg med 0,1 prosent fra april, og var 7,0 prosent høyere enn i mai 2012. 
 

Tromsø har størst prisstigning

Prisutviklingen for de største byene viser at Tromsø fortsatt innehar den sterkeste prisveksten. Boligprisene i ishavsbyen har de siste 12 månedene steget hele 11,8 prosent. Trondheim og Sandnes følger deretter med henholdsvis 9,2 prosent og 8,1 prosent. Kristiansand ligger nederst med kun 0,6 prosent prisvekst det siste året.  

– Dette viser at vi fortsatt har et differensiert boligmarked i Norge, hvor boligprisutviklingen varierer mye, både fra by til by, og fra fylke til fylke. Det bygges fortsatt for få boliger i typiske pressområder, som bidrar til en sterkere prisvekst i disse områdene. Andre steder, hvor det foreligger et mer ”mettet” boligmarked, vil prisutviklingen være mer moderat, sier Dreyer.  

Gjennomsnittlig formidlingstid for boliger var 28 dager i mai, 1 dag mindre enn i april og samme formidlingstid som tilsvarende måned i fjor. Boligene selges raskest i Trondheim med kun 14 dagers formidlingstid, mens på bunn ligger Agderfylkene med 54 dagers formidlingstid.