Tall fra DSB for første halvår i år viser 20 omkomne i brann, mot 29 omkomne i samme periode i fjor.

 -Vi registrerer med glede at antall omkomne i brann er redusert med nær 30 prosent siden 2010. Om dødsbrannstatistikken med dette har fått en varig knekk, gjenstår ennå å se, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening.

 Dersom den positive trenden vedvarer, mener Kalheim at dette kan ha sammenheng med kravet om selvslokkende sigaretter som myndighetene innførte i fjor høst. Han viser til erfaringer fra Finland som etter å ha innført krav om selvslokkende sigaretter i 2010, opplevde en reduksjon i antall branndøde på drøyt 30 prosent i fjor.

 -Det er ikke urimelig å anta at innføring av selvslokkende sigaretter kan ha hatt en tilsvarende positiv effekt på den norske dødsbrannstatistikken. Et sikrere svar på dette får vi trolig når kravet om selvslokkende sigaretter har fått virke ett år eller to her i landet, understreker Kalheim.

 Han legger til at dødsbrannstatistikken peker i riktig retning, også når man korrigerer for befolkningsvekst. Siden 1970-årene og frem til 2010 har folketallet i Norge økt med nær 1 million.

 -I den den samme perioden har vi sett at gjennomsnittstallet for omkomne i brann har gått ned fra 1,68 til 1,39 branndøde per 100 000 innbyggere. Dette viser at brannforebyggende arbeid gir effekt over tid, fremholder Kalheim.

 

Christian Mjelde