Det kommer fram i undersøkelsen Meglerinnsikt/Nordic Housing Insight har gjort blant meglere tilknyttet Norges Eiendomsmeglerforbund.

- Jeg tror at medias fremstilling av overopphetede budrunder i de i de største byene og da spesielt i Oslo, bidrar i til å gi folk et inntrykk at dette er regelen også i resten av landet. Budrunder på landsbasis er en mye mer nøktern og kortfattet historie, sier leder i Norges Eiendomsmeglerforbund Tormod Boldvik.

Svaret fra de over 800 eiendomsmeglerne over hele landet som har vært med i undersøkelsen og til daglig kjenner pulsen på boligmarkedet, viser mange likheter, men også noen regionale forskjeller når det gjelder hvor mange bud som kommer inn i en budrunde.

Undersøkelsen viser at det på landsbasis kommer inn i underkant av tre bud i hver budrunde. (2,96) Ikke overraskende er det flest bud og ”høyest temperatur” i byene med Oslo på topp med 3,64, mens Bergen følger tett bak med 3,55. I den andre enden av skalaen ligger Kristiansand med i gjennomsnitt 2,31 bud per budrunde.

- Dette speiler det som også boligprisstatistikken viser, der hvor det er flere som kjemper om de samme boligene vil også prisene utvikle seg sterkere, sier Tormod Boldvik.

På spørsmålet om hvordan antallet bud i budrunden er i forhold til hvordan det var for et år siden, sier et klart flertall at situasjonen er omtrent som den var, det er også en ganske stor gruppe som mener at det har blitt færre bud en det var for et år siden , mens et lite mindretall hevder at det kommer inn flere bud i budrundene de har. Her er det relativt små regionale forskjeller med to unntak. I Kristiansand mener alle meglerne at de får færre bud, mens det i Trondheim er en større andel som mener at de får inn flere bud.

I Sverige har man i de siste årene opplevd en langt svakere prisutvikling i boligmarkedet, men tilbakemeldingen fra svenske eiendomsmeglere er likevel at det kommer inn noen flere bud i budrundene enn i Norge. I gjennomsnitt kommer det 3,2 bud per budrunde i Sverige.

I Sverige blir den negative trenden bekreftet ved at over 70 prosent av meglerne der opplever at det legges inn færre bud enn det ble gjort for ett år siden.