– Leiemarkedet blir viktigere i årene som kommer, både for unge, arbeidsinnvandrere og andre som ønsker å leie, sier statsråd Liv Signe Navarsete.

Regjeringen vil sende på høring et framlegg om å øke minstetid på tidsbestemte husleiekontrakter fra tre til fem år.

– Selv om mange som leier bor godt, vet vi at en del barnefamilier flytter svært ofte. To ekstra år kan bety mye for enkelte familier, sier Navarsete.

Mange kommuner trenger flere utleieboliger. Regjeringen vil vurdere hvordan grunnlånet til Husbanken kan benyttes bedre for å fremme gode og langsiktige utleieprosjekt.

– Kommunene kan på ulike måter stimulere til flere utleieboliger, og staten må hjelpe til, slik at de kan lære av hverandre, sier Navarsete.

Leiemarkedet trenger gode institusjoner. Regjeringa vil arbeide for å utvide Husleietvistutvalget (HTU) til flere deler av landet.

Husbanken har i 2012 støttet leietakerorganisasjonene økonomisk, blant annet gjennom utvidet satsing på nasjonal organisering av leieboere. Regjeringa vil holde fram med å styrke leietakerorganisering.

– Leietakerorganisasjonene taler leietakerens sak i det offentlige rom, og kan hjelpe leiere i utsatte situasjoner med å hevde rettene sine, sier Navarsete.

Christian Mjelde - Kilde: "Boligmeldingen"