Kun halvparten av 93 boliger NVE har ført tilsyn med har energimerket i orden.

- Dette er for dårlig. Vi vil følge opp tilsynet slik at enda flere boligkjøpere får informasjon om boligens energistandard, uttaler vassdrags- og energidirektør Per Sanderud nettsidene til NVE.

Det er nå ett og et halvt år siden energimerking av boliger ble obligatorisk ved salg og utleie. Hittil har NVE registrert rundt 136 000 energiattester for boliger. På en skala fra A til G, der A er best, får flest boliger karakteren E.

– Det er gledelig at så mange har energimerket, men tilsynet vårt viser at det fortsatt er for få som viser til energimerket ved boligsalg, sier Sanderud.

Nå kan imidlertid kjøper med loven i hånd bestille et energimerke av en konsulent, og sende regningen til selger. Dette kan kun gjøres dersom selger etter skriftlig oppfordring fra kjøper ikke energimerker.

– Kjøper har krav på å vite hvor energieffektiv boligen han kjøper er. Oppvarming av bolig står for en stor del av en husholdnings månedlige utgifter, og det er mange penger å spare ved drift av en bolig med energikarakteren C fremfor F. NVE oppfordrer alle til å etterspørre energimerke ved boligkjøp, sier Sanderud.

Christian Mjelde