-Høyesterett har nå fastslått at norske kommuner har ansvaret for skader forårsaket av vann som kommer inn i folks kjellere på grunn av dårlig vedlikeholdt ledningsnett.  Dette er en gledens dag for landets huseiere, som ikke lenger må ta kostnadene for kommunens manglende vedlikehold, sier Ivar Martinsen , konserndirektør for Bedrift  i If Skadeforsikring.

Alle landets kommuner vil etter denne dommen bli nødt til å prioritere vedlikeholdet sterkere, særlig de med gamle og dårlige nett;  noe som igjen vil gi færre skader.   Dommen er klok både i begrunnelse og resultat, og vil ha en skjerpende effekt overfor kommunene.

-Det er gledelig at vi på vegne av vår kunde fikk medhold i denne saken, sier Ivar Martinsen. I dommen fra Høyesterett fastslås det at Gjensidige Forsikring , som er Alta kommunes forsikringsselskap,  må betale de kostnadene If Skadeforsikring  har hatt i forbindelse med en forsikringskunde  i Alta som fikk kjelleren fylt med vann. 

-Mange nordmenn opplever marerittet med å få kjelleren fylt med vann. Avløpssystemet klarer ikke å ta unna for vannmengdene ved store nedbørsmengder.   Mange skader inntreffer fordi vann- og avløpsrørene er gamle og blir for dårlig vedlikeholdt fra kommunens side. Frem til nå har mange uheldige huseiere fått den overraskende beskjeden om at de selv er ansvarlig for skadene, sier Ivar Martinsen. Denne dommen vil føre til bedre vedlikehold og langt færre skader. Og at kommunen også blir ansvarlig når det går galt på grunn av manglende vedlikehold.  Dommen gir et bedre vern for landets huseiere og folk som bor i kjellerleiligheter, sier Martinsen.

I 2010 fikk If inn hele 5000 vann- og kloakksaker i 2010, noe som er en klar økning fra 2008 da If fikk inn 3500 skadesaker. Skadeutbetalingene fra If lå i 2010 på 225 millioner. Regner man dette om til å gjelde hele bransjen er det grunn til å anta at det var omtrent 20 000 saker og at skadebeløpet var på nær en milliard. 

 Les dommen fra Høyesterett