Undersøkelsen viser at gebyrene for vann, avløp, renovasjon og feiing i en standard bolig på 120 kvadratmeter økte med 3,4 prosent fra i fjor.

Gebyrene har økt i mange år, og kvaliteten på vannleveransene fra de fleste kommunale vannverk er nå bra. Gammelt ledningsnett fornyes likevel ikke raskt nok, og rensing av avløp må forbedres. Norsk Vann melder at 0,64 % av ledningsnettet for vann fornyes hvert år. Det er altfor lavt og betyr at det bygges opp et etterslep. Det samme gjelder avløp.

Med økende ekstremvær og fortettet utbygging i byer og tettsteder blir kapasiteten på avløp for dårlig, og vi får omfattende oversvømmelser og kostbare skader. Derfor er det særlig viktig å fornye og å øke kapasiteten og kvaliteten på kloakk og avløp nå. I motsatt fall vil tusener av boliger få dramatiske vannskader med store kostnader for husholdningene og forsikrings­selskapene i årene som kommer.

Små vann- og avløpsverk er kostbare i drift og kan ofte slite med kvaliteten. Huseiernes Landsforbunds mener det må satses på store interkommunale anlegg med høy kvalitet for å få møte utfordringene med økt ledningsfornyelse og mer rensing av avløp. Når den dyreste kommunen er mer enn tre ganger så dyr som den rimeligste, reagerer vi, sier adm. dir. Peter Batta i Huseiernes Landsforbund. Kommunesammenslåinger vil også gi stordriftsfordeler og lavere priser i en del tilfeller.

Undersøkelsen viser også at alle de dyreste kommunene er små. Samtidig er de store kommunene og kommuner som har gått sammen om store moderne interkommunale anlegg med topp kvalitet og høye investeringer ofte blant de rimeligste.

De 10 dyreste kommunene[1]

Søndre Land

20739

 

Engerdal

18613

Trysil

19683

 

Høylandet

18579

Hornindal

19234

 

Unjárga Nesseby

18403

Nord-Aurdal

19223

 

Lardal

18373

Åmot

18798

 

Gjerstad

18245

 

De 10 rimeligste kommunene (som har alle tjenestene)

Sola

6051

 

Klepp

7366

Årdal

6366

 

Time

7455

Stavanger

6950

 

7463

Volda

7220

 

Rana

7535

Trondheim

7332

 

Lørenskog

7544
[1] Gjelder kommuner med alle tjenester. Kommuner uten kommunalt vannforsyning er utelatt fra listen.

Vedleggstabell: Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2014. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2013 til 2014 i prosent.

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2014