Det er størst prisvekst i Akershus, men Oslo er fremdeles dyrest.

Leieprisene for boliger steg 0,4 prosent fra 2. til 3. kvartal 2011. Gjennomsnittlig månedsleie for alle boligtyper var på 6 172 kroner i perioden juli til september i år.  

 Stiger mest i Akershus

Leiemarkedsundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå viste at gjennomsnittlig leie i Akershus ekskludert Bærum steg mest, med 1,1 prosent fra 2. til 3. kvartal 2011. 

Øvrige tettsteder med opptil 20 000 innbyggere hadde en økning på 0,8 prosent. 

De gjennomsnittlige leiene i Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Oslo inklusiv Bærum økte 0,5 prosent. Landets minste tettsteder, og spredtbygde strøk, hadde den laveste veksten fra foregående kvartal, med kun 0,1 prosent.

Dyrest å leie i Oslo og Bærum

Gjennomsnittlig månedsleie i Oslo og Bærum hadde det høyeste nivået, og var i siste kvartal på 8 592 kroner, noe som tilsvarer 1 952 kroner per kvadratmeter i årlig leie.

Størst vekst er det i leieprisen for ettroms boliger

På landsbasis hadde ettroms boliger størst endring, med en økning i leiene på 0,8 prosent fra 2. til 3. kvartal. Lavest oppgang i leien hadde femroms boliger, med 0,1 prosent.

 

Christian Mjelde

 

Kilde: Leiemarkedsundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå