Over halvparten av disse hadde selv forårsaket brannen.

-At dødsbranner ofte involverer alkoholpåvirkede personer er ikke nytt. Det nye og mest interessante funnet i vår studie, var at over halvparten av de omkomne selv hadde forårsaket brannen, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening.   

Det er først og fremst kombinasjonen; menn som drikker i helgene og som tilbereder mat på eller i komfyren, som bidrar til slike høye tall.  -I vårt utvalg er det en betydelig overrepresentasjon av menn. Hele 85 prosent av alle som omkom med påvist alkohol i blodet, var menn, opplyser Kalheim.

I studien som Norsk brannvernforening har gjennomført, inngår kartlegging av i alt 225 dødsbranner i perioden 1993-2008. Partnere og økonomiske støttespillere i prosjektet har vært Helsedirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Sparebank1 Forsikring. Arbeidet har resultert i rapporten «Alkohol og brann» som presenteres under årets brannvernkonferanse. Brannvernkonferansen 2013 finner sted i Tromsø 27. og 28. mai og arrangeres i samarbeid med Finans Norge (FNO).

-Studien viser at det er behov for informasjonskampanjer som bevisstgjør målgruppen når det gjelder risikoatferd og koblingen mellom alkohol og brann, fremholder Kalheim.

Hovedfunn:
  • 47 prosent av alle branndøde hadde alkohol i blodet
  • Minimum 54 prosent av de som omkom i brann med påvist alkohol i blodet, hadde selv forårsaket brannen
  • Hele 85 prosent av de omkomne med alkohol i blodet, var menn, med overvekt av de mellom 20-50 år
  • 70 prosent flere dødsbranner i helgene med alkoholpåvirkede ofre
  • 33 prosent av alle alkoholrelaterte dødsbranner, skyldes tørrkoking

Kilde: Norsk brannvernforening