er det økt nybyggingstakt vi trenger, mener generalsekretær Peter Batta i Huseiernes Landsforbund.

Strammere utlånspraksis for å dempe låneetterspørselen skaper større trygghet for at ungdom og førstegangsetablerere skal klare sine forpliktelser når renten igjen stiger, og en effekt av dette vil være mindre hissige budrunder om de mindre boligene.  Frykten for såkalte «boligbobler» vil dermed reduseres, noe som er vesentlig for et trygt boligmarked.

- Men skal vi gjøre noe som monner over hele spekteret av boligmarkedet, må det bygges og fortettes i pressområder og langs jernbane og forstadsbaner rundt byene, fortsetter Batta.

Finanstilsynet fikk i mandat fra finansminister Siv Jensen å komme med forslag til tiltak som kan dempe husholdningenes kredittetterspørsel og få ned boligprisøkningen. Tilsynet har kommet med balanserte forslag for endringer av bankenes lånepraksis og de fleste forslagene vil nok kunne få politisk gjennomslag. Men boligprisene avhenger først og fremst av tilgangen på riktige boliger på riktig sted. De siste årene er det bygget alt for få boliger i pressområdene. I inneværende år er det behov for rundt 35 000 nye boliger i Norge. Antageligvis blir det bygget rundt 9 000 for få. Dette er hovedårsaken til at boligprisene presses videre opp.

-       Før vi fikk presentert forslagene fra Finanstilsynet var jeg bekymret for at de kanskje ville komme med uspiselige medisiner, som økning av boligbeskatningen eller reduksjon av rentefradraget eller økt egenkapitalkrav til 20 prosent. Jeg er glad for at tilsynet har vært edruelig, for vi skal ikke løse problemer for de få med å skape problemer for oss alle, avslutter Peter Batta i Huseiernes Landsforbund.