- Det er høyst bemerkelsesverdig at så mange hater eiendomsskatten, selv om denne bare rammer rundt 40 prosent av befolkningen, påpeker adm. dir. Peter Batta i Huseiernes Landsforbund.

Inntektsskatten vurderes som den desidert mest rettferdige. Hele 71 prosent betrakter skatten på inntekt som rettferdig. 16 prosent synes at den er urettferdig, mens 11 prosent svarer at skatten verken er rettferdig eller urettferdig.

Nest mest rettferdig er merverdiavgiften. Her svarer 54 prosent at mva er rettferdig, 22 prosent at den er urettferdig og 16 prosent har ikke tatt standpunkt.

Skatt på aksjegevinst kommer på en god tredjeplass. 47 prosent svarer at denne skatten er rettferdig, 21 prosent at den er urettferdig, mens 15 prosent synes den verken er rettferdig eller urettferdig.

Så snur bildet: Formueskatten betrakter kun 39 prosent som rettferdig, 43 prosent som urettferdig og 12 prosent som verken rettferdig eller urettferdig.

Den kommunale eiendomsskatten betraktes kun av 26 prosent som rettferdig. Hele 55 prosent mener at denne skatten er urettferdig. 11 prosent svarer at den er verken rettferdig eller urettferdig. En liknende undersøkelse som ble utført av Sentio for Nationen viste at bare 24 prosent av befolkningen er for eiendomsskatt, mens 62,6 prosent er imot innføring av eiendomsskatt, og 13,4 prosent ikke har tatt stilling.

Aller mest forhatt er dokumentavgiften, eller flytteskatten, som kun 11 prosent synes er rettferdig og hele 56 prosent anser som urettferdig. 14 prosent svarer verken rettferdig eller urettferdig.

- Det bør være en tankevekker for både riks- og lokalpolitikere at skatt på bolig og eiendom er svært upopulære blant deres velgere og skattyterne, understreker adm. dir. Peter Batta i Huseiernes Landsforbund. Derfor er det viktig å stemme riktig ved kommunevalget!