- Etter en treg høst i boligmarkedet og en negativ prisutvikling for 2013 under ett, stiger boligprisene igjen. Det er et sunnhetstegn og viser at mye av usikkerheten i boligmarkedet vi så høsten 2013 er borte, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

Gjennomsnittlig tid for de usolgte boligene på Finn.no var 50 dager i januar 2014, mot 38 dager i januar 2013.

Boligprisene har i januar steget over hele landet. Av de største byene har Oslo den svakeste prisutviklingen med en vekst på 1,7 prosent og Tønsberg den sterkeste med en vekst på 3,1 prosent.

- De store variasjonene i prisveksten for de største byene vi så gjennom 2013, fortsetter i januar 2014. Tromsø skiller seg ut i positiv retning med en sterk prisvekst de siste 12 måneder på 6,6 prosent. Den svakeste utviklingen finner vi i Kristiansand med et fall på 6,2 prosent, sier Dreyer.

Salget av bruktboliger har gått noe opp sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. I januar 2014 ble det solgt 6.088 boliger, mot 6.001 i januar 2013. Ved utgangen av januar var det 13.101 aktive boligannonser på Finn.no.

- Det var stor aktivitet i boligmarkedet i januar. Det er faktisk ikke blitt registrert flere solgte bruktboliger i januar måned i statistikkens historie. Antall aktive annonser for salg ligger innenfor det vi regner som et normalnivå for januar, men vesentlig høyere enn den spesielle situasjonen vi hadde ved starten av 2013. Aktiviteten i markedet og volumet for usolgte boliger vitner om et sunt og velfungerende boligmarkedet, avslutter Dreyer.

 

-