Boligprisene steg med 4,9 prosent i 2013

– Etter en sterk boligprisvekst i første kvartal 2013, har prisene hatt en negativ trend. Boligmarkedet i desember utviklet seg likevel sterkere enn forventet, både i prisutvikling og omsetning. Desember-tallene viser en nedgang på 0,9 prosent, men de sesongjusterte tallene viser en oppgang i boligprisene. Det er for tidlig å si om vi har tatt ut hele priskorreksjonen vi har vært inne i, men dette er uansett en positiv tendens, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

– Salgsvolumet for desember viser en oppgang på hele 16 prosent fra tilsvarende måned i fjor. For året sett under ett er salgstallene i 2013 høye, og kun 3 prosent lavere enn toppårene 2011 og 2012. Et så høyt aktivitetsnivå vitner om et velfungerende boligmarked. Samtidig ser vi en høyere tilbudsside enn på samme tid i fjor, noe som vil dempe prisutviklingen inn i det nye året, sier Dreyer.

Gjennomsnittsprisen i 2013 var 4,9 prosent høyere enn i 2012. Prisveksten var i tråd med med Effs prognose på 4-6 prosent.

– Våre prognoser for 2013 samsvarte godt med prisutviklingen. Vi fikk likevel en svakere utvikling utover høsten enn forventet. Dette resulterte i en negativ 12 måneders vekst for første gang siden 2009. Enebolig- og rekkehusmarkedet har gått noe bedre enn leilighetsmarkedet. Dette skyldes primært at det er i leilighetsmarkedet nybyggaktiviteten har vært størst, og dermed påvirket tilbudssiden mest, sier Dreyer.

Boligmarkedet har fortonet seg svært ulikt gjennom 2013 for landets største byer. Sterkest utvikling hadde Tromsø med en vekst på 6,0 prosent fra desember 2012. Svakest prisutvikling hadde Kristiansand hvor prisene falt med 5,6 prosent i samme periode.

Prognose på 1-3 prosent nedgang i boligprisene i 2014

– I første kvartal 2014 vil vi nok få en oppgang, men vi forventer at den blir mer moderat enn tidligere år. Dette skyldes at vi nå på starten av året har et større tilbud av boliger enn vi har sett de siste årene. Etter noen måneder vil tilbudsoverhenget sannsynligvis reduseres, og vi forventer da en mer normal utvikling, sier Dreyer.

Eff forventer stor aktivitet i boligmarkedet i 2014. Det ligger an til lave renter og lav arbeidsledighet gjennom året, i tillegg vil husholdningene styrke sin kjøpekraft gjennom et godt lønnsoppgjør. Dette sammen med ansvarsbevisste banker som ikke strammer ytterligere til i sin kredittvirksomhet, er viktige forutsetninger for et fortsatt godt boligmarked.

– Norsk økonomi går fremdeles bra, og når det solide fundamentet i økonomien suppleres med sterk befolkningsvekst og moderat boligbygging, vil det etter hvert gi ytterligere press i boligmarkedet. Det er fremdeles stort behov for flere boliger i mange pressområder, sier Dreyer

Christian Mjelde. Kilde: Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).