Fra 2. til 3. kvartal i år steg prisene på blokkleiligheter og småhus henholdsvis 2,8 og 0,3 prosent, mens prisene på eneboliger gikk ned 0,1 prosent.

Prisveksten har vært høyest i storbyene og i Nord-Norge, der boligene har blitt mellom 1,2 og 2,8 prosent dyrere siden foregående kvartal. I de andre regionene har prisene vært omtrent uendret eller blitt inntil 1,5 prosent billigere.

Sammenlignet med 3. kvartal i fjor har prisene på blokkleiligheter økt 9,3 prosent. Prisene for eneboliger og småhus økte i samme periode henholdsvis 6,4 og 6,2 prosent.

I Stavanger, Oslo inkludert Bærum og i Trondheim har prisveksten det siste året vært høyere enn landsgjennomsnittet, som var 7 prosent. I Bergen økte prisene 6,5 prosent.

Boligprisindeksen. Endring i prosent
  2.kvartal 2012-3. kvartal 2012 3. kvartal 2011-3. kvartal 2012

I alt 0,6 7,0
Oslo med Bærum 2,7 9,1
Stavanger 2,8 9,6
Bergen 1,3 6,5
Trondheim 1,2 9,2
Akershus utenom Bærum 0,0 6,1
Sør-Østlandet -0,5 5,8
Hedmark og Oppland -0,8 5,0
Agder og Rogaland utenom Stavanger -0,4 5,3
Vestlandet utenom Bergen -1,5 6,2
Trøndelag utenom Trondheim -2,7 5,7
Nord-Norge 1,7 6,8

Kilde; Boligprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå

Christian Mjelde