Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 0,7 prosent høyere enn i forrige måned.

Eneboliger har størst prisoppgang med 6,0 prosent. Boligmarkedet i august viser en sesongtypisk utvikling med høy aktivitet og mange omsetninger etter ferien.  

– Boligmarkedet i august ble som forventet. Etter en rolig juli måned har både prisene og aktivitetsnivået steget kraftig. Mange nye objekter er lagt ut for salg etter ferien og kjøpsinteressen er stor, sier nestleder Leif J. Laugen i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) i en pressemelding. 

Se hele statistikken her fra Norges eiendomsmeglerforbund


12 måneders veksttakt på 8,1 prosent viser at august måned holdt seg innenfor det intervallet på prisvekst mellom 7 og 8,5 prosent som markedet har ligget på gjennom hele inneværende år. Dette sammenlignet med det noe høyere nivået for 2011 på 8,5 til 10 prosent.  

– Den stabile prisveksten over tid har medført at vi har nådd nye nivåer i boligmarkedet i Norge. Med hele 30 500 kroner pr kvadratmeter i august, og en gjennomsnittspris pr omsatt bolig hittil i år på 2 997 000 kroner, er prisnivået høyt ut fra de fleste perspektiver. Dette reflekterer mer enn noe annet den sterke økonomiske utviklingen vi har hatt over tid i Norge. En unormalt lav rente i slike økonomiske omgivelser fungerer som bensin på bålet, sier Laugen videre.  

Prisutviklingen for de ulike boligtypene


Boligprisstatistikken for august viser prisvekst for samtlige boligtyper:

- Prisene på eneboliger økte med 6,0 prosent fra juli, og var 6,7 prosent høyere enn i august 2011.

- Prisene på delte boliger økte med 5,3 prosent fra juli, og var 6,8 prosent høyere enn i august 2011.

- Prisene på leiligheter steg med 1,7 prosent fra juli, og var 8,7 prosent høyere enn i august 2011.  

– I august har det vært en sterk prisutvikling for både eneboliger og delte boliger. Samtidig var det et betydelig prisfall for nettopp disse boligtypene i juli. Med avsluttet ferie er kjøperne for fullt tilbake i dette markedet, noe som gir flere omsetninger og høyere priser, sier Laugen.  

Aktiviteten i markedet


13553 boliger lå ute til salgs på FINN.no ved utgangen av august måned. Dette er en betydelig økning fra forrige måned, og omtrent på samme nivå som i mai og juni. 

– Mange har ventet med å legge ut sine boliger for salg til etter ferien. Dette gjelder ikke minst større boliger, men også i leilighetsmarkedet er det flere nye objekter ute til salgs. Vi registrerer samtidig at utbudet av bruktboliger i august måned har falt jevnt og trutt siden 2006, mens etterspørselen etter bruktboliger har økt. Dette fører naturligvis til økt prispress i boligmarkedet, sier Laugen.  

Gjennomsnittlig formidlingstid for bruktboliger i august var 26 dager, regnet fra det tidspunktet hvor objektet legges ut på FINN. Dette er to dager raskere enn august i fjor, og hele ni dager raskere formidlingstid enn i juli. Boligene går raskest unna i Trondheim og Oslo, hvor gjennomsnittlig formidlingstid er kun 15 dager.    

Av de store byene har Drammen den sterkeste prisutviklingen med en prisvekst så langt i år på 11 prosent

Christian Mjelde