Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,6 prosent. Boligprisene er nå 0,5 prosent høyere enn i april 2013.

- Boligprisoppgangen forsterket seg ytterligere i april. I nominelle tall er boligprisene nå på det høyeste i statistikkens historie. Boligprisveksten er større enn den veksten vi normalt ser i april. Boligmarkedet har så langt i år utviklet seg sterkere enn vi forventet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Antall solgte bruktboliger har sunket sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. I april 2014 ble det solgt 7.022 boliger mot 8.260 i april 2013. Siden påsken faller ulikt hvert år er det viktig å se mars og april i sammenheng. Samlet for mars og april ble det solgt 1,6 prosent færre boliger i 2014 enn i 2013.

Ved utgangen av april var det 14.741 aktive boligannonser på Finn.no, en oppgang på 26 prosent fra april 2013.

- Det har hittil i år vært stor aktivitet i markedet med kun 1,3 prosent færre solgte boliger enn i rekordåret 2013. Likevel preges markedet av et høyt antall aktive boligannonser, noe som trolig vil bidra til at prisutviklingen vil flate ut de neste månedene, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 38 dager å selge en bolig i april 2014, en nedgang på to dager fra mars måned. I april 2013 tok det i gjennomsnitt 29 dager å selge en bolig i Norge.

- Det er store regionale forskjeller i omløpstiden. Den raskeste og tregeste omløpstiden finner vi i henholdsvis Bodø og Aust-Agder, der det i gjennomsnitt tar 14 og 114 dager å selge en bolig, sier Dreyer.

Boligprisene har steget over hele landet i april. Boligprisene i Tromsø har i april steget med 2 prosent, og har med det den sterkeste veksten blant de største byene. Stavanger har den svakeste veksten med 0,7 prosent.

- Den regionale prisutviklingen følger de utviklingstrekkene vi har sett det siste året, der Tromsø skiller seg ut. Det er nå høy aktivitet i boligmarkedet i store deler av landet, selv om markedet fremdeles oppleves selektivt mange steder, avslutter Dreyer.

Her kan du se hele boligprisstatistikken fra Eiendom Norge, Finn og Eiendomsverdi