Prisene på eneboliger og blokkleiligheter sank med 1,2 og 0,3 prosent, mens prisene på småhus steg med 0,1 prosent fra 3. til 4. kvartal 2011, viser boligprisindeksen fra Statistisk Sentralbyrå.

Prisen på blokkleiligheter økte mest

For 2012 sett under ett var boligprisene i gjennomsnitt 6,7 prosent høyere enn i 2011. Prisene på blokkleiligheter økte med 9,0 prosent. Småhus og eneboliger hadde en prisøkning på henholdsvis 6,4 og 5,9 prosent.

Boligprisene i Trondheim og Trøndelag økte mest med 8,4 prosent. Vestlandet utenom Bergen, samt Agder og Rogaland utenom Stavanger, hadde lavest økning. Prisøkningen her lå på 4,7 prosent.

Boligprisindeksen. Endring i prosent 

3. kvartal 2012-
4. kvartal 2012

    4. kvartal 2011-
4. kvartal 2012

I alt

-0,7

6,7

Oslo med Bærum

-1,3

8,3

Stavanger

-0,9

7,2

Bergen

0,7

5,3

Trondheim

0,6

7,9

Akershus utenom Bærum

1,1

8,4

Sør-Østlandet

-0,9

6,2

Hedmark og Oppland

-2,0

6,8

Agder og Rogaland utenom Stavanger

-0,2

5,1

Vestlandet utenom Bergen

-0,6

3,8

Trøndelag utenom Trondheim

-0,7

7,4

Nord-Norge

-2,5

6,1

Utviklingen i storbyene

I 2012 var prisene i gjennomsnitt 60,9 prosent høyere enn i 2005. Den kraftigste prisøkningen finner vi i Stavanger der boligprisene har økt med 106,4 prosent i denne perioden. Den laveste prisveksten blant storbyene hadde Bergen og Trondheim med henholdsvis 54,2 og 58,8 prosent. I Oslo var økningen på 63,3 prosent i denne perioden.

Christian Mjelde - Kilde: Statistisk sentralbyrå, Boligprisindeksen, 4. kvartal 2012