Den underliggende prisutviklingen i juli er dermed positiv. Eneboliger har størst prisnedgang med 4,7 prosent, mens prisene på leiligheter steg med 0,6 prosent. Boligmarkedet i juli er preget av få omsetninger og lavt utbud av bruktboliger.   

– Prisutviklingen i juli er som forventet. Etter en sterk prisvekst i første halvår, følger boligmarkedet en normal sesongutvikling i feriemåneden med noe lavere priser og mindre aktivitet enn i mai og juni, sier nestleder Leif J. Laugen i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) i en pressemelding.

– Prisveksten er fortsatt sterk med en økning på 7,8 prosent fra juli 2011. Dermed har 12 måneders veksttakt gjennom det meste av inneværende år vært på mellom 7 og 8 prosent, mens den i fjor lå stabilt mellom 9 og 10 prosent. Dette vitner om svært gode og stabile rammebetingelser for norske husholdninger og et godt fungerende marked for omsetning av boligeiendom, sier Laugen.  

Prisutviklingen forskjellig for de ulike boligtypene

Boligprisstatistikken for juli viser forskjellig prisutvikling for de ulike boligtypene:

- Prisene på eneboliger falt med 4,7 prosent fra juni, men var 4,0 prosent høyere enn i juli 2011.

- Prisene på delte boliger falt med 3,0 prosent fra juni, men var 6,0 prosent høyere enn i juli 2011.

- Prisene på leiligheter steg med 0,6 prosent fra juni, men var 9,3 prosent høyere enn i juli 2011.

 – Prisutviklingen følger samme mønster som tidligere år, med fallende priser på større boliger i juli, mens prisnivået på leiligheter opprettholdes i feriemåneden. Ferievanene for de ulike målgruppene i boligmarkedet kan i stor grad forklare prisvariasjonene. Barnefamilier som ønsker seg større bolig er lite aktive i boligmarkedet i skoleferien, mens studenter og førstegangsetablerere som jakter på sin første bolig er svært aktive. Dette bidrar til fortsatt prisvekst på leiligheter i juli, sier Laugen.  
 

Aktiviteten i markedet

I tillegg til at viktige kjøpergrupper tar ferie, er det få boligeiere som legger ut sine objekter for salg i juli. Kun 9 559 boliger lå til salgs på FINN.no ved utgangen av måneden, det laveste antallet siden 2006.


– Det er naturlig nok få nye objekter som legges ut i juli. Mange boliger som selges i denne måneden er eiendommer som er lagt ut med henblikk på salg tidligere. Juli måned står derfor i sterk kontrast til utviklingen i boligmarkedet første halvår da vi hadde rekordmange omsetninger av bruktboliger. Et unntak er studentbyene Trondheim, Tromsø og til en viss grad Bergen hvor det har vært god aktivitet innenfor leilighetsmarkedet – også i juli, sier Laugen.  

Gjennomsnittlig formidlingstid for bruktboliger i juli var 33 dager, regnet fra det tidspunktet hvor objektet legges ut på FINN. Dette er to dager raskere enn juli i fjor, men hele 10 dager lengre formidlingstid enn i juni. Boligene går raskest unna i Trondheim, hvor gjennomsnittlig formidlingstid er kun 16 dager.   

Christian Mjelde