Likeveler prisene 8,0 prosent høyere enn i 4. kvartal året før.

På landsbasis gikk boligprisene ned med 0,4 prosent fra 3. til 4. kvartal i fjor. Størst prisnedgang var det i Hedmark og Oppland, med 3,7 prosent, mens Bergen hadde den største økningen, med 1,9 prosent.

Eneboliger og småhus hadde begge en prisnedgang, på henholdsvis 0,8 og 0,1 prosent, fra forrige kvartal, mens blokkleiligheter økte med 0,3 prosent.

Boligprisindeksen. Endring i prosent

  3. kvartal 2011-4. kvartal 2011 4. kvartal 2010-4. kvartal 2011
I alt      -0,4 
8,0
Oslo med Bærum      
-0,5
9,4
Stavanger     
1,3 
9,0
Bergen      
1,9
10,9
Trondheim       
1,8 12,4
Akershus utenom Bærum  
-1,1 6,9
Sør-Østlandet     
-1,3 
6,8
Hedmark og Oppland      
-3,7
4,8
Agder og Rogaland utenom Stavanger     
-0,1
7,2
Vestlandet utenom Bergen    
1,7 
7,8
Trøndelag utenom Trondheim     
-2,2 
10,3
Nord-Norge      
-1,2
4,7

Størst prisvekst i Trøndelag siste år

For 2011 sett under ett var boligprisene i gjennomsnitt 8,0 prosent høyere enn i 2010. Boligprisene i Trøndelag økte mest, med 11,0 prosent i Trondheim og 10,3 prosent i regionen Trøndelag utenom Trondheim. Nord-Norge hadde laveste økning, med 4,9 prosent.

Prisene på blokkleiligheter økte mest, med 10,3 prosent, mens småhus og eneboliger hadde en prisøkning på henholdsvis 8,0 og 7,2 prosent.
Utviklingen i storbyene

I 2011 var prisene i gjennomsnitt for hele landet 50,9 prosent høyere enn i 2005. Den kraftigste prisøkningen finner vi i Stavanger, der boligprisene har økt med 91,9 prosent i perioden. Den laveste prisveksten blant storbyene i denne perioden hadde Bergen og Trondheim, med henholdsvis 45,0 og 46,5 prosent. I Oslo var økningen på nivå med landsgjennomsnittet.

Christian Mjelde

Kilde: Statistisk sentralbyrå