Æresmedlem

Nytt æresmedlem: Egil Lauritzen fra Hedmark har vært med i Huseiernes Landsforbund siden starten for 25 år siden. Han har i mange år vært distriktsleder for Hedmark.

Nytt æresmedlem: Egil Lauritzen fra Hedmark har vært med i Huseiernes Landsforbund siden starten for 25 år siden. Han har i mange år vært distriktsleder for Hedmark. Her avbildet sammen med styreleder Andreas S. Christensen.

Gikk ut av styret

Børge Martiniussen (til venstre) og Janicke Jebsen Vinje (nr. 2 fra høyre). gikk ut av styret, og ble takket for en strålende innsats gjennom mange år. Her avbildet sammen med sine styrekollegaer, som fortsetter i styret.

Børge Martinussen fra Troms (til venstre) og Janicke Jebsen Vinje fra Vest-Agder (nr. 2 fra høyre) gikk ut av styret, og ble takket for en strålende innsats gjennom mange år. Her avbildet sammen med sine styrekollegaer, som fortsetter i styret.

Mange år som tillitsvalgt

Olav Vilnes har tidligere vært styreleder, og har nå sittet i valgkomiteen i tre perioder. Nå går han ut av komiteen, og ble takket for alle sine år med tillitsverv.

Olav Vilnes fra Vestfold, har tidligere vært styreleder, og har nå sittet i valgkomiteen i tre perioder. Nå går han ut av komiteen, og ble takket for alle sine år med tillitsverv. Gaven ble overbragt av adm. direktør Peter Batta.