Gjennomsnittlig salgspris for fritidsboliger var 6 prosent lavere i årets fem første måneder sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Det er lagt ut betydelig færre hytter for salg, og salgsvolumet er halvert sammenliknet med fjorårets fem første måneder. Det viser den årlige analysen av markedet for fritidsboliger ved sjøen som Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) og FINN har fått utarbeidet av TNS Gallup. 

Hittil i år er gjennomsnittlig oppnådd pris for fritidsboliger ved sjøen kr. 2.293.000,-, en nedgang på 6 prosent fra tilsvarende periode i fjor (kr. 2.439,000,-) og en nedgang på hele 11,3 prosent fra samme periode i 2011.   

– Markedet for fritidsboliger ved sjøen går tregt. Sammenlignet med i fjor, er det betydelig nedgang både i antall omsetninger og antall fritidsboliger som legges ut for salg. Normalt legges de fleste sjøhyttene ut for salg i april-mai, men i år har mye dårlig vær forsinket markedet. Vi forventer at det legges ut mange fritidsboliger i juni, og dette vil kunne bidra til at trenden om en priskorreksjon i fritidsboligmarkedet fortsetter, sier Christian Vammervold Dreyer i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) i en pressemelding.  

Les rapporten om prisutviklingen for fritidsboliger ved sjøen.


Det er store lokale variasjoner i prisutviklingen for de typiske og mest populære hytteområdene i Sør-Norge. Østfold-kommunene Hvaler, Fredrikstad og Halden inngår alle på topp 10-listen over kommuner med flest solgte fritidsboliger ved sjøen, og har en gjennomgående positiv prisutvikling på mellom 10-25 prosent i 2012. For Agder kommunene er prisutviklingen svært varierende. Mens Lyngdal har en prisvekst på 26,1 prosent, har Risør tilsvarende en prisnedgang på hele 31,1 prosent i 2012.  

– Det går et tydelig skille mellom Agder-fylkene, med positiv prisutvikling i Vest-Agder og prisfall i Aust-Agder. Det har i mange år vært stor prisforskjell mellom Vest- og Aust-Agder, dette er i ferd med å utjevnes. Hovedgrunnen er Vest-Agders nærhet til vekstregionen Stavanger/Sandnes. Reiseavstand har stor betydning når vi skal kjøpe fritidsbolig, sier Dreyer. 

Salg av fritidsboliger ved sjøen går betydelig ned. Hittil i år er det kun solgt 206 sjøhytter via megler og advokat. Det er en betydelig nedgang på hele 54 prosent fra samme periode i fjor (451), og det laveste antallet siden målingene ble gjennomført første gang i 2010. 

– Vi ser at tilbudet av fritidsboliger ved sjøen er vesentlig lavere i år, enn for tilsvarende periode i fjor. I 2012 ble det i årets fem første måneder lagt ut 1014 sjøhytter for salg via megler og advokat på FINN. I år er det kun lagt ut 669 sjøhytter for salg i samme periode, en nedgang på hele 34 prosent fra i fjor. Med få objekter ute for salg, vil naturligvis også salgsvolumet gå ned, sier salgsdirektør Johan Fredrik Høvås i Finn Eiendom.

Til tross for nedgang i salgsvolumet, er interessen fremdeles stor. Antall unike brukere på fritidsbolig til salgs på FINN.no har økt med 4,8 prosent hittil i år, sammenlignet med samme periode i fjor.  

– Samtidig ser vi at nordmenn har økende interesse for fritidsboliger i utlandet. Her har antallet unike brukere økt med 8,6 prosent hittil i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Utlandstrafikken utgjør om lag en fjerdedel av det totale antallet unike brukere på fritidsbolig til salgs på FINN.no, sier Høvås.                                                                       

2012: Flest hytter solgt på Hvaler, dyrest i Lillesand


Det er Østfold, Vestfold, og Agder-fylkene som fortsatt dominerer både omsetnings- og pristoppen. I 2012 ble det solgt 51 fritidsboliger på Hvaler, det høyeste antallet i en enkeltkommune. Dernest følger Fredrikstad og Larvik med 48 solgte fritidsboliger. Så langt i år er det solgt flest fritidsboliger ved sjøen i Fredrikstad (14).  

Lillesand i Aust-Agder topper prisstatistikken blant de 20 kommunene med høyest salgsvolum i 2012. Her var gjennomsnittlig pris for fritidsbolig ved sjøen på kr. 5.040.000,-.

Kilde: Norges eiendomsmeglerforbund (NEF)