Loven har virket i snart 23 år, og trenger en full revisjon. Loven førte til en stor økning av tvister rundt kjøp og salg av brukt bolig, noe som skapte usikkerhet for så vel kjøper som selger. Dette i sin tur førte til en oppblomstring av forsikringsordninger som eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring.

- Antall tvister synes nå å være nedadgående, men ved en fullstendig revisjon kan vi håpe på at usikkerheten ved loven reduseres, sier adv. Einar Frigland i HL.

- Behovet for større forutsigbarhet ved eiendomshandler er stort.  Det må fokuseres på at så vel selger som kjøper i denne sammenheng er amatører. Ansvar for de profesjonelle parter i en slik handel, nemlig takstmann og eiendomsmegler, bør vurderes inntatt i loven, fortsetter Frigland.

Justisministeren har svart Huseiernes Landsforbund og meddelt at regjeringen snart vil fremlegge en strategi for boligmarkedet. Fra flere hold har det vært foreslått å løse problemene med en tvungen tilstandsrapport, men HL har påpekt at dette ikke er noen fullgod utbedring av lovens mangler. Uansett bør tilstandsrapporten følges opp med ansvar for takstmannen for feil som ikke avdekkes, slik ordningen er i Danmark.

- Som det er i dag, er produktet langt fra tilfredsstillende på dette området. Og selv med et ansvar for takstmannen er det sløsing med ressurser å kreve tilstandsrapport i alle tilfeller; det vil være en rekke eiendomshandler som ikke krever slike kostbare tiltak. Markedet regulerer dette best selv, i stedet for å innføre tvang og en rekke unntak som det vil være vanskelig å gjøre tilstrekkelig presise, sier adv. Frigland.

Justisministeren avslutter sitt brev til HL med å si at han har merket seg at konfliktnivået i bolighandelen synes å være lavere enn tidligere antatt.