Mange kan være fristet til å ta opp slike lån for å skaffe nok egenkapital til å kjøpe bolig. Det kan fort vise seg å sprenge budsjettet deres fullstendig. Det er bedre å vente mens man prøver å spare opp nok penger. Selv om BSU-ordningen er for liten, vil det hjelpe.

Unge som skal kjøpe sin første bolig møter fremdeles et urimelig krav om selv å ha minst 15 prosent egenkapital. Uten nok kontante penger har de problemer med å få boliglån. Finanstilsynet tviholder på at bankene skal forlange dette av sine lånsøkere. Det betyr at unge førstegangsetablerere må ha minst 450 000 kroner i kontanter for å få lån til å kjøpe en bolig til tre millioner kroner, eller 300 000 kroner for å få kjøpt en bolig til to millioner kroner. I tillegg ber tilsynet bankene kreve at låntagerne må tåle en urealistisk renteøkning på hele fem prosentpoeng.

Selv om unge mennesker mangler egenkapital, må de ha et sted å bo. Det tragiske er at de skal hindres i å ta opp vanlige boliglån til rundt fire prosent rente, men de hindres ikke i å ta opp usikrede forbrukslån til ågerrenter for å skaffe nok egenkapital. De som yter slike lån krever en uanstendig høy rente på fra åtte til opp mot 20 prosent i året.

Det på tide at Finanstilsynet lemper på sine uforståelig rigide krav til egenkapital, og isteden retter sin oppmerksomhet mot markedet for forbrukslån som innvilges på dagen til grovt urimelige vilkår. Det tragiske er at det er de som har lite fra før som må betale så mye for å låne penger. Det er enda tristere at det stort sett er de unge som har problemet med dette, nettopp de vi skulle hjelpe inn på boligmarkedet. Finanstilsynet er i ferd med å skape et klasseskille i boligmarkedet.