Krav om eiendomsskatt på boliger er vanligst i Hedemark fylke der 15 av 22 kommuner krever slik skatt, og i Sogn og Fjordane der 17 av 26 gjør det. I Vestfold fylke er det minst utbredt der bare 1 av 14 kommuner krever eiendomsskatt på boliger. Hele 5 av de 20 dyreste kommunene befinner seg i Hedemark. 4 av de 20 dyreste kommunene befinner seg i Telemark.

31 kommuner har innført eiendomsskatt på boliger i løpet av 2010 og 2011, fire kommuner har avviklet den. Etter at kommunene fra 1. januar 2011 fikk anledning til å kreve eiendomsskatt på ordinære næringseiendommer uten at de samtidig måtte ha det på boliger, har 10 kommuner valgt å kreve skatt på næringsbygg, men ikke på boliger.