- Husleietvister er det enkelttemaet vi får flest henvendelser om, sier advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund (HL). Det betyr ikke at utleie er en risikosport, men både utleier og leier bør sette seg godt inn i reglene som gjelder for husleie, og bruke gode og sikre leieavtaler. Vi kan bidra med rådgivning for utleiere både før leieforholdet inngås, underveis og ved avslutningen, og har også standard leieavtaler som sikrer klare og forutberegnelige leieforhold, sier Leisner.

- I 2014 behandlet Huseiernes Landsforbunds hovedkontor omkring 42 000 muntlige og skriftlige henvendelser. Tar vi med henvendelsene til våre distriktsrepresentanter og samarbeidsadvokater rundt om i alle landets fylker, blir det totale antall henvendelser noe over 56 000. Folk har åpenbart et stort behov for veiledning i juridiske spørsmål som knytter seg til hus og hjem, konstaterer Anders Leisner.

I løpet av fjoråret kom det en rekke nye lovforslag som har gitt mange huseiere behov for informasjon. Reglene om forenkling av byggesaker er mange og kompliserte, og Scheel-utvalgets forslag om å fjerne skattefordelen ved utleie i egen bolig merket vi også godt på telefonen. Også i 2014 var det mange boligeiere som hadde problemer med å finne ut av sine rettigheter ved kjøp og salg av brukt bolig, ved kjøp av nye boliger og tvister om håndverkertjenester.

For øvrig er problemer innad i sameier og borettslag saker HL får mye av. Antall konflikter mellom naboer, særlig angående trær og busker som tar utsikt og lys, holder seg også nokså konstant fra år til år, avslutter advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund.