Det kommer fram i en spørreundersøkelse gjort blant meglere tilknyttet Norges Eiendomsmeglerforbund.

Av de nærmere 500 eiendomsmeglerne over hele landet som har vært med i spørreundersøkelsen, mener de at den klareste trenden er at folk kjøper og selger i samme område. Svarene kommer fram i Meglerinnsikt, som er en undersøkelse blant medlemmer i Norges Eiendomsmeglerforbund, og som igjen er en del av det felles nordiske samarbeidet Nordic Housing Insight.

- Vi mennesker liker å forholde seg til det vi kjenner. Det kan være grunner som at barn skal fortsett å gå på samme skole selv om man flytter, at vi har venner/familie i område eller at vi er kjent med servicetilbudet som er i området og vil beholde det, sier direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Finn Tveter.

I undersøkelsen har eiendomsmeglerne blitt spurt om hva som er de vanligste trendene ved de siste 20 boligene de har solgt, og da kommer det fram at den absolutt vanligste trenden er at folk kjøper og selger i det samme området. Det er nesten tre ganger så vanlig som at folk selger mindre bolig i byen for å kjøpe en større bolig litt utenfor sentrum. Like bak det følger at folk selger stor bolig utenfor sentrum for å kjøpe en mindre bolig mer sentralt.

- Vi ventet nok dette, men at funnene skulle være så klare hadde vi ikke regnet med. Ettersom prisene i sentrale byområdene har økt de siste årene hadde vi kanskje trodd at de skulle gi et sterkere utslag i at folk flyttet ut av sentrum for å få mer plass, sier Tveter videre.

På de neste plassene følger videre trendene at folk flytter fra land til by og  at folk flytter fra by til land.

- Som oftest vil folk kjøpe og bo i samme området, om de går fra mindre til større eller omvendt avhenger hovedsakelig av alder, skriver en av de spurte eiendomsmeglerne i en kommentar til undersøkelsen.

I enkelte områder som Oslo og Stavanger, ville vi tro en del flytter til de nærmeste byene som Drammen og Sandnes for å få råd til større bolig, men dette har ikke blitt oppfattet som noen klar trend blant de eiendomsmeglerne som har svart på undersøkelsen.

Undersøkelsen viser også at man finner de samme tendensene i de andre nordiske landene, men at det også er enkelte forskjeller. I Sverige og Danmark ser vi at det også er ganske vanlig at folk flytter fra landet og inn i en mindre bolig mer sentralt.

Av: Christian Mjelde

Kilde: Meglerinnsikt er en undersøkelse blant medlemmer i Norges Eiendomsmeglerforbund, og er en del av det felles nordiske samarbeidet Nordic Housing Insight. Undersøkelsen gir nyttig og viktig informasjon til alle aktører i boligmarkedet og er den eneste undersøkelsen av denne typen som gjøres på tvers av landegrensene.