- Dette er en strålende utvikling, synes generalsekretær Peter Batta i HL.

I en stadig mer komplisert hverdag har stadig flere hus- og boligeiere behov for juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning. - Slik service er derfor høyest prioritert i Huseiernes Landsforbund, påpeker Peter Batta. Det er åpenbart at HL profiterer på de hyppige og omfattende endringer av lover og forskrifter som berører huseierne. I 2014 har det særlig dreiet seg om endringer i plan- og bygningsloven, og mange har registrert at det er foreslått store endringer i eierseksjonsloven.

Årlige økninger av ligningsverdiene og truende eiendomsskatter øker interessen for HLs arbeid. Og det er mer: Hvert år er skatten på utleie av sekundærbolig blitt økt for dem som betaler formuesskatt, og ikke nok med det: Flere ganger hvert år kommer det ulike forslag om å beskatte hus og hjem enda hardere. De siste forslag om slikt ble fremmet av Scheel-utvalget som kom med sin innstilling i desember i fjor.

At de politiske myndigheter ikke holder sine fagre løfter om å gjøre det enklere for ungdom å komme inn i boligmarkedet, gjør at HL må slåss på stadig flere fronter. Det var også HL som startet kampen med å presse bankene til å redusere boligrentene. - Vi ser nå hyggelige resul­tater av dette arbeidet, forteller Peter Batta. Det er åpenbart at stadig flere boligeiere ønsker å støtte vårt interessepolitiske arbeid, og melder seg derfor inn. Mange gode medlemsfordeler og et nyttig magasin, Hus & Bolig, trekker også nye medlemmer, konstaterer Peter Batta.

Akershus er fylket med klart flest medlemmer, nemlig 37 519, mens Oslo har 26 619.

Deretter følger Rogaland med 19 601 medlemmer, Østfold med 15 105, Hordaland med

15 002, Buskerud med 14 353, og Vestfold med 14 165.

Størst prosentuell vekst hadde Rogaland sør med 9,54 prosent. Deretter fulgte Sogn og Fjordane med 8,74 prosent økning, Finnmark med 8,63 prosent, Oppland nord med 5,53 prosent, Hordaland med 5,33 og Sør-Trøndelag med 5,02 prosent.

HL har de senere årene stadig økt tilbudet av kurs og medlemsmøter. Dette vil videreføres i 2015. Den landsomfattende Huseierdagen vil bli avholdt for tolvte år på rad, onsdag den 28. oktober. Tilbud til unge medlemmer vil være et viktig satsningsområde også i de kommende årene, påpeker Peter Batta.