Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 0,6 prosent høyere. Prisøkningen var sterkere enn det som regnes som en normal august. Prisstigning gjelder hele landet, men varierer mellom 2 og 4 prosent. 

.Det har vært et aktivt boligmarked i august, og da spesielt i de store byene. Markedet har tilsynelatende blitt lite påvirket av finansuroen i Europa og USA. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris har økt til 28 200 fra 25 800 kr i august 2010, noe som tilsvarer en prisstigning på 9,4 prosent de siste 12 måneder. Det viser Eiendomsmeglerbransjens månedlige boligprisstatistikk.

- Det at Norges Bank holder rentesatsen uendret virker inn positivt for boligmarkedet. VI ser nå at boligbyggingen har skutt fart og vi kan vente bedre balanse i boligmarkedet fremover, sier leder i Norges Eiendomsmeglerforbund Christian Vammervold Dreyer.

Prisøkning i alle boligtyper

Boligprisstatistikken for august viser store variasjoner mellom boligtypene, selv om en ikke skal trekke ut noen store trendskifter ut av det:

Prisene på eneboliger steg med 3.2 prosent fra juli, og var 6,9 prosent høyere enn i august 2010.

Prisene på delte boliger steg med 4.7 prosent fra juni, og var med det 8 prosent høyere enn i august 2010.

Prisene på leiligheter steg med 2.5 prosent fra juli, og var 10,4 prosent høyere enn i august 2010.

- Det er verdt å merke seg er at borettslagsleiligheter fikk en kraftig økning, med 3.2 % opp fra juli. Det er nesten dobbelt så mye som eierleiligheter, som økte med 1.7 %, sier Vammervold Dreyer. Aktiviteten i markedet viser også økt og raskere omsetning.

Omsetningstallene ligger 6 prosent over august i fjor. Formidlingstiden var 29 dager, fem dager raskere enn i august 2010. Boligene selges raskest i Oslo, Bergen og Trondheim, med kun 17 dager i gjennomsnittlig formidlingstid. På bunn ligger Tromsø med en gjennomsnittlig formidlingstid på 51 dager, men det betyr faktisk at markedet er i ferd med å ta seg opp etter en omsetningstid på 71 dager i august 2010.