Dette viser boligprisstatistikken som ble lagt frem av Eiendomsmeglerforetakenes forening (Eff) og Finn.no mandag 2. desember.

– Vi har hatt en negativ prisutvikling i flere måneder, boligprisene på landsbasis har falt med 5,9 prosent siden mai i år. Det er sannsynlig at vi i desember har en negativ 12 måneders vekst for første gang siden 2009. Det er likevel viktig å nyansere oppfatningen om at boligprisene har steget uforholdsmessig mye de siste årene. Boligprisene de siste 6 årene har steget med 29 prosent, i samme periode har lønnsveksten for husholdningene steget med cirka 28 prosent. Det har vært godt samsvar mellom utvikling i boligprisene og lønnsnivåene til forbrukerne, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

Salget av bruktboliger i november har gått ned med 11 prosent fra tilsvarende måned i fjor. Varelageret av bruktboliger i november er 9 prosent lavere enn i oktober, men 36 prosent høyere enn tilsvarende måned i fjor. Ved utgangen av november var det 14.345 aktive boligannonser på FINN.no.

– Til tross for en nedgang i salgsvolum fra tilsvarende måned i fjor, har aktiviteten i boligmarkedet inneværende år vært høy. Salgsvolumet er noe lavere enn i de to foregående årene, men godt over snittet de siste seks årene. Selv om tilbudssiden er høyere enn i første halvår, har varelageret av bruktboliger gått ned fra oktober og er vesentlig lavere enn de nivåene vi hadde i perioden 2007-2009, sier Dreyer.

Nullvekst i Oslo

Over hele landet er det en generell prisnedgang på mellom 1-2 prosent i november. I typiske pressområder som i Oslo, ser vi for første gang i år at 12 måneders veksten viser nullvekst. I Stavanger, Sandnes og Kristiansand har prisene gått ned, mens vi fortsatt har en moderat prisvekst i Drammen, Trondheim og Bergen. Tromsø har fortsatt den sterkeste prisveksten siste året med 6,5 prosent. Kristiansand har den svakeste prisutviklingen med 4,8 prosent prisnedgang.


Prisnedgang for alle boligtypene

Boligprisstatistikken viser følgende prisutvikling for de ulike boligtypene:
- Prisene på eneboliger falt med 0,7 prosent fra oktober, og var 2,8 prosent høyere enn i november 2012. - Prisene på delte boliger falt med 1,8 prosent fra oktober og var 2,6 prosent høyere enn i november 2012. - Prisene på leiligheter falt med 1,2 prosent fra oktober, og var 0,8 prosent lavere enn i november 2012.

– Så langt i år er det leiligheter, og da spesielt eierleiligheter som har størst prisfall. Dette skyldes en sterkere tilbudsside med høyere nybyggaktivitet enn for de andre boligtypene, sier Dreyer.

Gjennomsnittlig formidlingstid for boliger var 37 dager i november, fire dager mer enn i oktober og seks dager mer enn tilsvarende måned i fjor. Boligene selges raskest i Bergen, med kun 20 dagers formidlingstid, mens Agderfylkene ligger på bunnen, med 82 dagers formidlingstid.

Les hele boligprisstatistikken >>

 

Av: Christian Mjelde