I dag har 250 av landets 428 kommuner eiendomsskatt på bolig. Store kommuner som Asker, Bærum, Drammen, Sandnes og Oslo har i dag ikke eiendomsskatt for boligeiere. Legger man befolkningstallene til grunn, betyr det at under halvparten av boligeierne her til lands avkreves for eiendomsskatt.

– Eiendomsskatt på bolig er ikke rettferdig, fordi den ikke tar hensyn til folks gjeld, inntekt eller betalingsevne. Det er grunnen til at det ikke er så vanlig med eiendomsskatt for boligeiere, sier utredningssjef Kristin Gyldenskog i Huseiernes Landsforbund.

«Sauser sammen tall»

Flere politikere argumenterer med at åtte av ti kommuner har eiendomsskatt på bolig. De viser til at 355 kommuner har innført eiendomsskatt. Men dette tallet er summen av kommunene som har eiendomsskatt på næringsbygg, verker og bruk og eller bolig. Det  riktige tallet for kommuner som har eiendomsskatt på bolig er 250.

– Politikerne sauser sammen tall. At mange kommuner har skatt på verker og bruk kan ikke brukes for å rettferdiggjøre skattlegging av boligene til folk. Alle trenger tak over hodet og det hindrer fattigdom at folk eier boligen selv, sier Kristin Gyldenskog i Huseiernes Landsforbund.