Polygon tilbyr følgende varer og tjenester:
 

 • Hjelp ved skade på eiendom
 • Skadebegrensende tiltak- identifisering av skadeårsak- forebyggende tiltak.
 • Hjelp med vedlikeholdsarbeid. Polygon er godkjent for ansvarsrett og har erfarne byggmestre som kan hjelpe med de fleste oppgaver på bolig og eiendom.
 • Kurs og undervisning. Polygon holder en rekke kurs, både eksternt og internt.
 • Ventilasjonsrens
 • Utvask, flyttevask, fasadevask og opprydding etter ulykke og dødsfall
 • Kortidslagring av innbo
 • Fjerning av miljø skadelige stoffer, som bl.a. asbest og PCB og sopp. Polygon har landsdekkende godkjenning for asbestsanering.
 • Avdekking, rådgivning og sanering av fukt, råte og soppskader.
 • Utleie av avfukter og vifter.
 

Polygon tilbyr følgende priser og betingelser:

 • 15 % rabatt på materiell og utleie av utstyr.
 • 10 % på timepris

 
Der avstand fra medlemsbedrift til kunde overstiger 10 km tur/retur, så kommer normale transportkostnader i tillegg til oppgitt pris.