Endelig har det kommet en kommunal husleiegaranti, som sikrer utleierne på en trygg måte, og gir vanskeligstilte større mulighet for å leie private boliger.